Kategoria wprowadzona i przeznaczona do wykorzystania przez nauczycieli do spraw nie związanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym