Kategoria przeznaczona dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik analityk