Kategoria przeznaczona do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada podkategorie - zawody, w których kształcimy mlodzież