Kursy dla zawodu Technik Programista

Kurs dał nam wiedzę z następujących zagadnień:

Tworzenie stron WWW.

Tworzenie arkuszy stylów CSS

Posługiwanie się skryptami po stronie klienta (java script)

Użycie skryptów po stronie serwera (PHP)