Kwalifikacja: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Testy pisemne z kategorii E.14 przeprowadzone przez CKE