Kwalifikacja: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych