Kwalifikacja: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Systemy komputerowe – KOWEZiU 26

Testy pisemne E.12 przeprowadzone przez CKE

Testy zostały opracowane przez wydawnictwo WSiP w wydanym przez nich skrypcie