M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych